• KAJ JE OPERANDO IN ZA ČEM STOJIMO

KAJ JE OPERANDO IN ZA ČEM STOJIMO

Smo skupina predanih prostovoljcev in laiških misijonarjev. Ne prenesemo revščine, je nepravična in zagotovo ne nekaj, kar bi si Bog želel. Večina zbranega denarja namenimo misijonarjem, posameznikom in družinam, ki ga najbolj potrebujejo.

21

Namenov

1180

Donacij

506

Darovalcev

$ 72,950

Skupaj zbranega

Društvo Operando je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, katerega poslanstvo je finančna in prostovoljska pomoč najranljivejšim posameznikom in skupinam, spodbujanje dobrodelnosti ter medsebojne pomoči.

V društvu verjamemo, da nas Bog kliče k trem osnovnim nalogam našega krščanskega življenja:

Potovanje

Jezus nas kliče, da hodimo po njegovi poti in smo priče njegovemu delu, ki ga vrši med ljudmi, še posebej med najbolj ubogimi. Pri tem nas navdihuje beseda:

Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, pridigal in oznanjal evangelij o božjem kraljestvu. (Luka 8,1)

Pričevanje

Jezus nas kliče, da oznanjamo in pričujemo o njegovem delu med ljudmi, da ga vidijo, slišijo in začutijo tudi drugi. Pri tem nas navdihuje beseda:

Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. (Mt 5,15)

Darovanje

Jezus nas kliče, da darujemo svoj čas, talente in darove za druge ljudi, še posebej za najbolj uboge. Pri tem nas navdihuje beseda:

Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. (Mt 25,40)

Začetki

Društvo Operando sta marca leta 2016 ustanovila zakonca Silva in Nace Volčič, ko sta se odpravila na misijonsko pot po svetu, od skupnosti do skupnosti, od misijona do misijona, povsod tja, kjer se dobri in iskreni ljudje po najboljših močeh trudijo delati za najbolj uboge med nami – zapostavljeneprezrte in odrinjene.

Vse članke iz njune poti si lahko preberete tukaj >>

Na njuni poti sta pričevala o delu, ki ga Bog udejanja po teh ljudeh, o tem pisala in s tem usmerjala pozornost bralcev tudi na dobre in pozitivne novice, saj nas mediji vsak dan vztrajno prepričujejo, da so vojne, nemiri in nesreče vse, kar se dogaja na tem svetu.

V vsaki od teh skupnosti sta delala kot prostovoljca, hkrati pa spodbujala bralce bloga k darovanju finančnih prispevkov za konkretne potrebe skupnosti in najbolj ogroženih posameznikov in družin.

V treh letih njunega potovanja se je društvo razvijalo, število donatorjev in prostovoljcev povečevalo, spletna stran operando.org pa je postala vidni krščanski medij z več kot 600 objavljenimi prispevki.

Do danes smo pomagali s 17 različnimi nameni v 12 državah, v EvropiAziji in Južni Ameriki in s pomočjo donatorjev zbrali 17.878 € donacij za te namene.

Kaj pomeni Operando?

Beseda Operando izhaja iz latinske besede ‘Opera’, ki pomeni ‘stvaritev’ (ustvarjalno delo). Označuje dogajanje v sedanjem času in jo na najlepši način lahko uporabimo v stavku:

Dio sta operando ali Bog dela (v tem trenutku)

Ideja za naziv društva se je rodila prav iz te resnice: Bog dela – zdravi, rešuje, podarja, se daruje, ustvarja – prav ta trenutek! Ali kot pravi Jezus:

‘Moj Oče neprenehoma dela in tudi jaz delam.’ (Jn 5:17)

1. Finančna pomoč 

Naša primarna aktivnost je finančna pomoč ranljivim posameznikom in skupinam pri lajšanju njihovih življenjskih stisk, bodisi neposredno ali posredno v partnerstvu z organizacijami, ki delujejo v državah tretjega sveta. Denar zbiramo s pomočjo donatorjev preko dogodkov in preko spletne strani operando.org.

2. Prostovoljstvo 

Če to okoliščine dopuščajo, se naši prostovoljci neposredno vključijo v skupnosti, za katere se zbirajo donacije, tam prostovoljno delajo in odgovarjajo na potrebe tamkajšnjih ljudi in projektov.

Posvečamo se tudi organizaciji prostovoljskih izkušenj v državah tretjega sveta, tako da organiziramo priprave na prostovoljsko delo, priprave na potovanje in podporo prostovoljcev pri njihovem delu.

3. Pisanje in objavljanje 

Objavljanje prispevkov na spletni strani operando.org in angleški strani en.operando.org je ena od najpomembnejših aktivnosti našega društva. 

S pomočjo pozitivnih in globokih vsebin želimo ljudem prinašati upanje, tako na osebnem, duhovnem področju, kot v njihovih odnosih. Bralcem želimo pomagati pri osvobajanju od predsodkov, pri grajenju mostov in odpiranju svetu. Nagovarjamo jih k dobrodelnosti in vseh pozitivnih učinkih, ki jih ta prinaša v njihovo lastno življenje kot tudi v življenje bližnjega.

4. Pomoč v času Covid-19 pandemije

Korona virus (Covid-19) je zaznamoval svet. Mnogo ljudi se je znašlo v stiski, osebni, čustveni, duhovni, materialni in finančni. V Operandu smo zato povezali 33 strokovnjakov, psihoterapevtov in duhovnikov, in s pomočjo posebne spletne spletne platforme ljudem omogočili brezplačni pogovor, svetovanje in usmeritev v času stiske in preizkušenj.

To so vrednote, za katereimi stojimo v društvu in za katere želimo, da bi jih ponotranjili vsi ljudje:

Svet brez revščine in krivic. 

Obsojamo izkoriščanja (ekonomska, politična, socialna) in okoriščanje na račun tistih, ki imajo manj sredstev, virov in možnosti. Spodbujamo poglabljanje in širjenje zavesti in občutljivosti za ljudi iz roba naše družbe.

Enakost in medsebojna sprava.

Obsojamo elitizem, privilegije, šikaniranja in deljenje, spodbujamo pa spravo, sprejemanje različnosti in svobodo.

Svet brez predsodkov. 

Obsojamo rasno in etnično sovraštvo in vsako drugo nestrpnost proti drugače mislečim, verujočim in čutečim. Spodbujamo pa širok pogled, sprejemanje in ljubezen.

Grajenje mostov, ne zidov. 

Ne želimo zidov in zapiranja pred drugimi, tudi če nas je tega strah. Spodbujamo k raziskovanju neznanega, podajanju roke, spletanju vezi in prijateljstva. 

Ubogi so naša preferenčna izbira. 

Vedno smo na njihovi strani. Vedno se želimo postaviti na stran posameznika ali skupine v stiskah, krivicah, materialni ali socialni negotovosti. Tam, kjer so ubogi, tam je Operando. Tam, kjer so ubogi, tam je Bog.