2 Korinčanom 5:17

Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.

Leave a Reply

>